Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het aangaan van een afspraak bij Carpe Pedis gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Deze gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transacties tussen cliënt en Carpe Pedis.

Diensten

Reflexzonetherapeut, Saskia Middelkoop, zal de behandelingen naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Pedicure behandelingen zullen tevens naar inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van de code van de voetverzorging uitgevoerd worden.

Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen online, per mail of telefonisch gepland worden. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak , aan Carpe Pedis door te geven. Dit kan via de cancellink die vermeld is in de bevestigingsmail, via het contactformulier van de website of telefonisch gedaan worden.

 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Carpe Pedis 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Carpe Pedis de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Bij verhindering van de afspraak door Carpe Pedis, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

 

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling

Carpe Pedis vermeldt alle tarieven op de website en zichtbaar in de praktijk. Bedragen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW. Cliënt dient na afloop van de behandeling en eventuele aankopen van producten per pin of contant te voldoen. Uitzondering waarbij er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, mag de cliënt de betaling voldoen per overboeking, waarvoor een digitale factuur verstrekt zal worden per mail met een betaallink. Dit dient per ommegaande voldaan te worden.

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn tot 2 jaar geldig na afgiftedatum. Deze zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Persoonsgegevens en privacy

Reflexzonetherapeut en Pedicure zal bij een intake alle relevante, persoonlijke en medische gegevens van de cliënt opnemen in een geautomatiseerd klantensysteem. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van zowel de reflexzone behandeling alsmede de pedicure behandeling. Deze gegevens worden volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Hiervoor verwijs ik U naar de privacyverklaring.

Geheimhouding 

Carpe Pedis is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke door de cliënt tijdens de behandeling is verstrekt, tenzij er toestemming is gegeven, echter altijd in overleg. De geheimhouding vervalt indien een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling er verplicht gesteld word de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid 

Carpe Pedis, Saskia Middelkoop, is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van cliënt. En kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijn gebruik.

Beschadiging en diefstal

Carpe Pedis heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal zal tevens gemeld worden bij de politie.

Garantie

Op de pedicure behandeling geeft Carpe Pedis 5 dagen garantie. Deze garantie vervalt, wanneer dit niet binnen deze 5 dagen gemeld is. Dit dient gemeld te worden per mail. Deze behandeling dient binnen 5 dagen ingepland te kunnen worden wanneer de gegeven tijd niet lukt voor de cliënt vervalt de garantie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling zal deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen per mail gemeld moeten worden aan Carpe Pedis. De cliënt krijgt dan binnen 7 dagen, na ontvangst van deze klacht, een adequaat antwoord. Bij een gegronde klacht zal de behandeling nogmaals uitgevoerd worden voor rekening van Carpe Pedis. Wanneer er niet tot een overeenstemming gekomen kan worden dan zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd is.

Wet Wkkgz

Carpe Pedis is aangesloten bij CAT Collectief en daarmee ook aangesloten bij de GAT Klachten en Tuchtrecht commissie. Tevens dient Carpe Pedis zich ook te houden aan de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer info hierover kunt u hier vinden. Carpe Pedis is heeft ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Carpe Pedis is tevens aangesloten bij ProVoet en daarmee ook bij de Geschillencommissie.

Contact opnemen

Wanneer U contact wilt opnemen met Carpe Pedis, kunt u mij als volgt bereiken:

 

Carpe Pedis

Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut & Medisch Pedicure

Saskia Middelkoop

Meidoornlaan 28

7231 EM Warnsveld

 

Tel. nr.: 06 18 65 71 88

E-mail : info@carpepedis.nl

 

Bedrijfsgegevens

KvK nr. 50476211
BTW nr. NL0020.264.07.B59
CAT Collectief CL 4160-07-10-20
ProVoet 318783

ProCert: 17586

AGB code: 96096116