Privacyverklaring

Carpe Pedis neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over dit beleid kunt u contact opnemen via info@carpepedis.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Carpe Pedis kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van mijn diensten en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Carpe Pedis verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een recensie op de website te schrijven.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Carpe Pedis verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U een gedegen reflexzonebehandeling te geven.
 • U bellen of e-mailen om informatie omtrent de behandeling te kunnen geven.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Gebruik door derden

Carpe Pedis verstrekt geen persoonsgegevens.

Beveiliging

Carpe Pedis gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Carpe Pedis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u na 1 jaar geen gebruik meer maakt van mijn diensten worden uw persoonsgegevens vernietigd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Carpe Pedis gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn site gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijg ik inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kan ik mijn website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@carpepedis.nl. U heeft het recht om mij bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen via info@carpepedis.nl. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op mijn socialmediakanalen. Op de contactpagina op mijn website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Ik maak gebruik van de volgende socialmediakanalen:

 • Facebook
 • LinkedIn

Carpe Pedis  |  Natuurgeneeskundig reflexzonetherapeut

Saskia Middelkoop
Meidoornlaan 28
7231 EM  Warnsveld

Tel: 06 – 186 57 188

E-mail: info@carpepedis.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nr: 50476211

BTW-nr: NL0020.264.07.B59