Diabetes Mellitus en/of Chronische aandoeningen

Personen met DM (Diabetes Mellitus) en/of chronische aandoeningen kunnen mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie en welke door uw huisarts of internist cq. behandelend arts wordt vastgesteld.  De Sims classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM en/of chronische aandoeningen.

 

Naast de Sims classificatie is de medisch noodzakelijke voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel dat u krijgt. Het zorgprofiel wordt vastgesteld na een biomechanische onderzoek door een podotherapeut, waarvoor u een verwijzing krijgt van de huisarts.

Sims classificatie

Risico: Laag

Zorgprofiel: Geen

Risico: Licht verhoogd

Zorgprofiel: 1

Geen tekenen van lokaal verhoogde druk

Risico: Hoog

Zorgprofiel: 2

 

Tekenen van lokaal verhoogde druk

Risico: Hoog

Zorgprofiel: 3

Reeds doorgemaakte voetulcus, nierdialyse eindstadium nierfalen, inactieve Charcot voet

Risico: Sterk verhoogd

Zorgprofiel: 4

Vergoeding

De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken met verhoogd risico veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar. Dit valt onder de zogenoemde meerzorg medische voetzorg.

 

De huisarts zal u doorverwijzen naar een podotherapeut van uw keuze. De podotherapeut zal een biomechanisch onderzoek doen en het zorgprofiel bepalen. Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut. Tevens wordt er per client aangegeven welke delen van de voet onder de medisch noodzakelijke voetzorg valt. 

 

De podotherapeut zal u doorverwijzen naar een Medisch Pedicure waar zij een samenwerkingscontract mee afgesloten hebben. Er zal een nauwe afstemming zijn om u, in goede samenwerking, de beste voetzorg te kunnen geven.

Zorgprofiel 1 komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Betaling

De medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd  door de Medisch Pedicure bij uw Podotherapeut.  Alle overige handelingen [meerzorg medische voetzorg] dient U zelf af te rekenen bij de Medisch Pedicure en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

U betaald aan de Medisch Pedicure en u dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar.

Reumatische aandoening

Heeft u een reumatische aandoening, dan is het mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. U betaalt aan de Medisch Pedicure en u dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar.

Overige risico voeten:

In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.  Wij adviseren u om uw verzekering hierover te raadplegen.

Tevreden klanten